Pedagogiskt samtal: Prata språksvårigheter med studenter

I UPEs Pedagogiska samtal med undertiteln ”Hur pratar du om språksvårigheter med studenten?” i Zoom den 17 maj 2022 samlades över 60 undervisande personal för att diskutera studenters skrivsvårigheter och hur det inverkar på undervisningen.

Läs mer “Pedagogiskt samtal: Prata språksvårigheter med studenter”

Läsanvisningar? När och hur?

Kommer man direkt från gymnasiet eller från flera år i yrkesverksamhet, kan det vara svårt att angripa uppgiften att ta till sig stora textmängder. Hur är din målgrupp? Behöver de hjälp med läsanvisningar och studiemetodik?

Läs mer “Läsanvisningar? När och hur?”

Återkoppla om svagt språk: Hur gör man?

Det kan vara jobbigt att kritisera någons bristande språkbehandling. Och det är givetvis ännu jobbigare att ta emot sådan kritik. Och inte blir det lättare om situationen uppstår i en kurs som inte alls har språk i centrum. Här är några råd om hur du kan göra för att öka chanserna att lyckas nå fram med återkopplingen.

Läs mer “Återkoppla om svagt språk: Hur gör man?”

Obligatoriska undervisningsmoment: När får vi ha det?

Huvudprincipen för universitetsundervisning är att den är frivillig från studentens sida. Bara examinationen är obligatorisk. Men vissa undervisningsmoment kan göras obligatoriska, även om de inte är examinerande. Hur då?

Läs mer “Obligatoriska undervisningsmoment: När får vi ha det?”

Planera språkprogression genom ett helt utbildningsprogram

En student med generellt svag språkförmåga fixar antagligen inte bristen under loppet av en enskild kurs. Åtgärder för att stärka svaga studenters språkförmåga behöver därför planeras med hela utbildningsprogrammet som utgångspunkt.

Läs mer “Planera språkprogression genom ett helt utbildningsprogram”

Tips: Systematisk språkträning genom en serie programkurser – ett exempel

Här är ett exempel på hur systematisk språkträning – läsa, skriva, hantera akademiska texter – implementerats i alla kurserna i ett ettårigt program som avslutas med en individuell uppsats. Det kan användas som inspiration.

Läs mer “Tips: Systematisk språkträning genom en serie programkurser – ett exempel”

Tips: Textens omfattning i hemtenta

Bedömningen av om en student nått examinationskraven i en tenta av essätyp avser normalt lösningens kvalitativa värde, inte kvantiteten. Av bedömningsekonomiska skäl sätter vi ändå ofta en övre gräns (och ibland lägsta gräns) i antal ord/antal sidor för lösningen. Fokus flyttas från kvalitet i riktning mot volym.

Läs mer “Tips: Textens omfattning i hemtenta”