Examinera

Att examinera är ett getingbo av saker att hålla reda på och ta hänsyn till. För oss som universitet ställer det särskilda krav på förutsägbarhet och likabehandling. Vi har också, som myndighet, tillgång till stora resurser att genomföra uppdraget.

Under den här menyn presenterar vi svar på några av de frågor vi får om examination. Svaren är delvis överlappande, men vi hoppas att du kan hitta din ingång i alternativen nedan. Annars kan du kontakta oss vid UPE direkt! Vi ska göra vårt bästa för att hjälpa dig att hitta lösningar på ditt problem.

På denna sida delar vi även med oss av intressanta lösningar som andra kollegor har delat med sig.

Från campus till hemtenta

Att föra över examination från campus till distans innebär i många fall att man måste göra om examinationsformen, inte bara försöka göra samma som på campus fast online. Här är några generella saker att ta ställning till, särskilt om det är bråttom.

Omtentor

Hur organiserar man omtentor och uppsamlingstentor på distans?

Grupparbete

Kan man använda grupparbete vid examination? Går det att ge individuella betyg? Finns det andra sätt att använda grupparbete i undervisningen?

Studenter med särskilda behov

Hur hanterar jag distansstudenter som behöver särskilda arrangemang vid examinationen? Alla studenter är inte lika. En del studenter har behov av särskilda arrangemang för att kunna delta i undervisning och examination.

Tentafrågor på distans

Vid hemtenta förändras vad man kan och bör ge för examinationsuppgifter (jämfört med t.ex. salstenta).

Rättsäkerhet

Rättssäkerhet har flera ganska olika och delvis överlappande aspekter: Att alla studenter behandlas lika, rättvist och förutsägbart. Att varje student bedöms utifrån sina egna prestationer.