Planera

Det handlar om kursdesign. Att skapa en lämplig pedagogisk form för kursen (eller programmet). Hur ska undervisning och examination utformas för att den aktuella gruppen studenter ska kunna nå kursmålen? Vilket material behöver förberedas?


Konstruktiv länkning som arbetsmetod

Konstruktiv länkning (Constructive Alignment, CA) är en modell för design av utbildningar inom högre utbildning. Så här arbetar man praktiskt med den.

Motivation och studier

Vad får studenter att engagera sig extra mycket i sina studier? Hur kan vi lärare påverka det?